Youtubeのゆきよちゃんねるで、

「【成功率9割以上!】体が変わる食生活。10日間リセットプログラム【太りにくい体質づくり7】」
の動画が公開されました。

https://youtu.be/YUexa8HJf3I